Tarieven

Tarieven

BvR Advocatuur

BvR Advocatuur vindt het belangrijk om duidelijk te zijn over de kosten. Tijdens het gratis kennismakingsgesprek worden de kosten van de werkzaamheden met u besproken. Geen verrassingen achteraf, maar duidelijkheid vooraf. Voor welke van de hierna genoemde mogelijkheden u in aanmerking komt en welke bij u past, wordt tijdens het gratis kennismakingsgesprek met u besproken.

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt er gewerkt met een all-in uurtarief exclusief BTW, kosten derden en verschotten.
In tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren berekent BvR Advocatuur geen kantoorkosten. De tijdsbesteding wordt zorgvuldig bijgehouden en elke maand achteraf gespecificeerd aan u gefactureerd.

U weet precies waarvoor u betaalt.

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld aard van de zaak, complexiteit van de zaak en/of spoedeisendheid) kan er worden afgeweken van het reguliere all-in uurtarief. Uiteraard wordt een aangepast all-in uurtarief altijd op voorhand met u besproken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Als u voldoet aan de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Pro Deo of toegevoegde advocaat) komt u in aanmerking voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand.

In dat geval betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld) en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. U krijgt daarnaast korting op mogelijke andere kosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten.

BvR Advocatuur stelt de aanvraag voor u op en vraagt deze voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Gesubsidieerde rechtsbijstand maakt hulp van een advocaat voor iedereen mogelijk.

Het Europees Hof van Justitie heeft reeds in november 2013 bepaald dat bij elke (gerechtelijke en administratieve) procedure de verzekeringnemer het recht heeft op vrije advocaatkeuze.

Dus ook als u een bezwaarprocedure heeft bij een bestuursorgaan, zoals het UWV of een procedure bij de bestuursrechter in verband met geschillen over sociaal zekerheidsrecht, waar het niet verplicht is om door een advocaat te worden bijgestaan. Ook heeft u vrije keuze als er sprake is van een belangenconflict, dat ontstaat als de partij waarmee u een geschil heeft bij dezelfde verzekeraar zit.

Let op: ondanks deze uitspraak, mag u niet op eigen houtje een advocaat inschakelen. Dit dient met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar te gebeuren. Doet u dit niet vooraf in overleg met de rechtsbijstandsverzekeraar, dan worden de kosten mogelijk niet of slechts gedeeltelijk vergoed.

Wij zoeken graag de mogelijkheden voor u uit.

Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Maak vrijblijvend een afspraak

Neem telefonisch of per mail contact op om een afspraak te maken. Tijdens het kennismakingsgesprek worden uw mogelijkheden besproken en een inschatting gemaakt van de kansen en kosten. Gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) behoort tevens tot de mogelijkheden.

Maak een afspraak