WAT ZIJN DE KOSTEN?

BvR Advocatuur vindt het belangrijk om duidelijk te zijn over de kosten. Tijdens het gratis kennismakingsgesprek worden de kosten van de werkzaamheden expliciet met u besproken. Geen verrassingen achteraf, maar duidelijke afspraken vooraf. Voor welke van de hierna genoemde mogelijkheden u in aanmerking komt en welke bij u past, wordt tijdens het gratis kennismakingsgesprek met u besproken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand / Pro Deo / Toegevoegde advocaat

Als u voldoet aan de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Pro Deo of toegevoegde advocaat) komt u in aanmerking voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand.
In dat geval betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld) en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. U krijgt daarnaast korting op mogelijke andere kosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten.

BvR Advocatuur stelt de aanvraag voor u op en vraagt deze voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Gesubsidieerde rechtsbijstand maakt hulp van een advocaat voor iedereen mogelijk.

All-in uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt er gewerkt met een all-in uurtarief exclusief BTW, kosten derden en verschotten.
In tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren berekent BvR Advocatuur geen kantoorkosten. De tijdsbesteding wordt zorgvuldig bijgehouden en elke maand achteraf gespecificeerd aan u gefactureerd.

U weet precies waarvoor u betaalt.

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld aard van de zaak, complexiteit van de zaak en/of spoedeisendheid) kan er worden afgeweken van het reguliere all-in uurtarief. Uiteraard wordt een aangepast all-in uurtarief altijd op voorhand met u besproken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Rechtsbijstandverzekeraar

Het Europees Hof van Justitie heeft reeds in november 2013 bepaald dat bij elke (gerechtelijke en administratieve) procedure de verzekeringnemer het recht heeft op vrije advocaatkeuze.

Dus ook als u naar de kantonrechter (o.a. voor huur en ontslag) moet of naar de bestuursrechter (voor o.a. geschillen met de overheid), waar het niet verplicht is om door een advocaat te worden bijgestaan. Ook heeft u vrije keuze als er sprake is van een belangenconflict, dat ontstaat als de partij waarmee u een geschil heeft bij dezelfde verzekeraar zit.

Let op: ondanks de uitspraak, mag de verzekerde niet op eigen houtje een advocaat inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar. Doet u dit toch zelf, dan worden de kosten mogelijk niet vergoed.

BvR Advocatuur zoekt graag de mogelijkheden voor u uit.