Sinds 1 januari 2015 is het kindgebonden budget verhoogd. De verhoging van het kindgebonden budget kan wellicht leiden tot verlaging van de kinderalimentatie.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen ontvangt de verzorgende ouder een kindgebonden budget. Hier staat tegenover dat de het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie is vervallen evenals de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting.

Bij een verzorgende ouder met een inkomen onder de € 19.767,00 bruto per jaar wordt het kindgebonden budget zelfs nog verhoogd met een ‘alleenstaande ouderkop’ van maximaal € 3.050,00 per jaar.

Om te weten of en hoeveel kinderalimentatie er moet worden betaald, moet eerst de behoefte van het kind worden vastgesteld. Van deze behoefte wordt dan het kindgebonden budget afgetrokken, dat na echtscheiding dan wel na de verbreking van de relatie verkregen kan worden. Of de verhoging van het kindgebonden budget ook afgetrokken moet worden van de behoefte is op dit moment onzeker. De werkgroep die de normen voor de berekening van alimentatie vaststelt, heeft aanbevolen deze verhoging wel af te trekken van de behoefte. Een aantal rechtbanken en gerechtshoven doen dit dan ook. Dit betekent dat de behoefte aan alimentatie lager is, zodat mogelijk minder alimentatie hoeft te worden betaald.

Wenst u een advies op maat, waarbij uw huidige situatie opnieuw wordt beoordeeld en er een nieuwe alimentatieberekening worden gemaakt, neem dan contact met ons op.