Vanaf 1 juli 2015 zijn er een aantal dingen veranderd in het ontslagrecht. Zo kan een werkgever, bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, niet meer zelf kiezen of hij een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV of een ontbindingsprocedure start bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli jl. kan alleen een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd, indien sprake is van bedrijfseconomische reden dan wel langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter is degene die over alle andere gronden oordeelt, waarbij de toetsing strenger is geworden en een ontslag nog beter moet worden onderbouwd.

Nieuw is ook de transitievergoeding. Deze vergoeding is een werkgever in principe altijd verschuldigd, ongeacht op welke wijze het dienstverband eindigt, mits een werknemer ouder is dan 18 jaar en langer dan 2 jaar in dienst is geweest.

De berekening van deze vergoeding wijkt af van de oude kantonrechtersformule. Zo krijgt een werknemer vanaf 1 juli jl. voor het eerste tot en met het tiende jaar van een dienstverband 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar krijgt een werknemer 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. Daarnaast geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij het ontslag 50 jaar of ouder zijn. Voor ieder jaar dat de werknemer ouder is dan 50 op de ontslagdatum en langer dan 10 jaar in dienst is, ontvangt de werknemer 1 maandsalaris per gewerkt jaar.

Zelfs in het geval een werknemer zelf ontslag neemt, omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of van een nalaten van de werkgever is het wellicht ook mogelijk aanspraak te maken op een transitievergoeding.

Een werkgever mag bepaalde kosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Het moet dan gaan om kosten, die gemaakt zijn voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever dan wel inzetbaarheidskosten in verband met een opleiding. Daarnaast zijn er nog een aantal eisen waaraan voornoemde kosten moeten voldoen en is er nog de mogelijkheid voor de werknemer tot het vorderen van een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding.

Wilt u weten waar u als werkgever aan toe bent of bent u als werknemer in een situatie beland waarbij het nieuwe ontslagrecht van toepassing is, neem dan vrijblijvend contact met ons op.