HIERMEE HOUDT BVR ADVOCATUUR ZICH BEZIG

Advocaat scheiding

Soms loopt het leven anders dan u vooraf had gedacht. Bij een scheiding moeten vaak meer zaken worden geregeld dan u in eerste instantie denkt. Het is daarom verstandig dat u door een advocaat bij uw scheiding wordt ondersteund en geadviseerd. Een deskundige die uw belangen behartigt en objectief naar de zaken kijkt. Een advocaat is er voor u om uw scheiding op een zo goed mogelijke manier te regelen.

Allereerst kijkt een advocaat bij een scheiding naar de manier waarop het huwelijk is aangegaan. Van belang daarbij is of u bent gehuwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Ook wordt er bezien of er recht is op partneralimentatie of een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Indien u minderjarige kinderen heeft, dient er ook een ouderschapsplan te worden opgesteld.

U en uw partner kunnen ieder een eigen advocaat kiezen, waarbij de communicatie over de echtscheiding via uw advocaat loopt. U kunt zich ook gezamenlijk door één advocaat laten bijstaan als de verstandhouding met uw partner goed is en u denkt dat de afwikkeling van de scheiding op een harmonieuze wijze kan gebeuren.

Gezamenlijk advocaat echtscheiding

Het is uiteraard ook mogelijk om uw belangen gezamenlijk te laten behartigen door een advocaat in het kader van uw echtscheiding. In onderling overleg worden de volgende stukken besproken en opgesteld:

  • Alimentatieberekening
  • Echtscheidingsconvenant
  • Ouderschapsplan (indien van toepassing)
  • Verzoekschrift tot echtscheiding

Gedurende de gehele echtscheidingsprocedure wordt er zorg gedragen voor een goede begeleiding met als uitgangspunt een snelle afwikkeling van de echtscheidingsprocedure.

Indien u beiden in aanmerking komt voor een toevoeging gelden voor u beiden de tarieven, die vastgesteld worden door de Raad voor Rechtsbijstand. Is dat niet het geval, dan betaalt u beiden de helft van het all-in uurtarief. Indien een van u beiden in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt de ander de helft van het all-in uurtarief.

Maak een afspraak met een advocaat echtscheiding

Wilt u zich bij uw echtscheiding door een advocaat laten bijstaan? U bent in ieder geval verplicht om een advocaat het verzoekschrift tot echtscheiding te laten indienen bij de rechtbank, de zogenaamde verplichte procesvertegenwoordiging. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek hoort u wat de mogelijkheden zijn en wat dit voor de kosten betekent.

Vul direct online het contactformulier in voor een gratis kennismakingsgesprek met BvR Advocatuur of neem telefonisch contact op.