HIERMEE HOUDT BVR ADVOCATUUR ZICH BEZIG

Advocaat sociaal zekerheidsrecht

Wanneer kunt u zich laten bijstaan door een advocaat sociaal zekerheidsrecht? Het bestuursrecht ziet op de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken, zoals een bezwaar tegen het beëindigen van een bijstandsuitkering. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Een burger kan op allerlei manieren te maken krijgen met het bestuursrecht. De overheid is niet meer weg te denken uit ons leven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het verlenen of juist weigeren van een bijstandsuitkering door de gemeente (ook wel sociale voorzieningen genoemd)
  • het verlenen, weigeren of wijzigen van een uitkering van het UWV zoals een WW-uitkering, ziektewetuitkering, WIA-uitkering of WAJONG-uitkering (ook wel sociale verzekeringen genoemd)
  • besluiten van SVB over uw uitkering
  • besluiten van de Belastingdienst

Maak een afspraak met een advocaat sociaal zekerheidsrecht

De termijnen van bovenstaande zaken zijn over het algemeen kort (zes weken). Indien niet tijdig bezwaar tegen bijvoorbeeld het beëindigen van een bijstandsuitkering wordt gemaakt, staat het besluit daarmee in rechte vast. Een advocaat sociaal zekerheidsrecht is in staat uw belangen binnen de gestelde termijnen en op de juiste wijze te behartigen.

Vul het online het contactformulier in voor een gratis kennismakingsgesprek met BvR Advocatuur of neem telefonisch contact op.