HET LAATSTE NIEUWS

Verhoging kinderalimentatie

Op 9 oktober jongstleden heeft de Hoge Raad bepaald dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Lees meer…

Veranderingen arbeidsrecht na 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 zijn er een aantal dingen veranderd in het ontslagrecht. Zo kan een werkgever, bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, niet meer zelf kiezen of hij een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV of een ontbindingsprocedure start bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli jl. kan alleen een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd, indien sprake is van bedrijfseconomische reden dan wel langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter is degene die over alle andere gronden oordeelt, waarbij de toetsing strenger is geworden en een ontslag nog beter moet worden onderbouwd.

Lees meer…